2015. június 24., szerda

Iskolai élet

A halle-i alapfokú iskolában a gyerekek az ismeretek elsajátításához, bevéséséhez, a mérésekhez gyakran használnak különféle játékos eszközöket. Az iskola ellátottsága a mi lehetőségeinket meghaladja, rendelkezésre állnak osztályonként a szükséges eszközök, amelyeket felhasználnak a fejlesztőpedagógiában és a mérésekben is.


 A kiutazásom célja a német nyelv gyakorlása volt, erre munkaközösség-vezetőként nagy szükségem van az óralátogatások szakszerűsége, a németórák és tanárok létszámának megemelkedése miatt. 

 Matematikai, nyelvi, természettudományos, logikai készségek területén a napi gyakorlat része a differenciált eszközhasználat. Többféle „varázsdoboz” is rendelkezésre áll, ezek tartalma eltérő a felhasználás céljához igazodva. Kártyák, képek, dobókockák, fonalak, bábok bonyolult rendszerének tűnik először, de már az első osztályosok is megtanulják, melyik feladathoz milyen eszközökre van szükség, hogyan kell használni. A „játék” eredményét a gyerekek lejegyzik a füzetbe vagy a játék haladási lapjára, így tájékozódhat a pedagógus az egyes kompetenciák szintjéről. A gyerekek központi számítógépes programok segítségével is mérik tudásukat, ezek a programok valamennyi évfolyam és tantárgy esetében elérhetők, használhatók gyakorlásra és mérésre is, az eredményeket tárolja a rendszer.


Az időszak alatt az 1-4 évfolyamokon voltam óralátogatásokon és egyéb programokon jelen, a német nyelv használata folyamatos volt. Előre egyeztetett program szerint vettem részt az iskola életében, ettől a megvalósítás folyamán nem kellett eltérni.

Itt találkoztunk például a LÜK játékkal, melyet a logikus gondolkodás fejlesztésére is tudunk használni. Mi is beszereztünk néhány példányt, a német és az angol tanításában is felhasználjuk azokat.

Testnevelés órán a német gyerekek egy óriás méretű szivárványos kelmével játszottak, amiből kettőt hoztunk haza és nagy örömmel használjuk. A mozgáskoordináció fejlesztésén kívül a csoportkohézió erősítését szolgálja osztálykeretben és délutáni foglalkozások során is. 

Az igazgató asszony és az igazgató-helyettes is fogadott, több pedagógusnál tettem látogatást. Az intézmény bepillantást engedett mindennapjaiba, lehetővé tette a különböző tantárgyak (német, informatika, matematika, testnevelés, rajz, angol) tekintetében a tanórák és az iskolán kívül szervezett intézményi eseményeken való részvételt.

Részt vettem egyéb iskolai programokon is (például osztályértekezletek, angol nyelvi verseny lebonyolítása, projektnap, múzeumlátogatás), így a nyelvi fejlesztésem az aktív nyelvhasználaton keresztül valósult meg. 


Tanításon kívüli időben a kollégák bevontak az órák előkészítésébe, a tanév végi mérések értékelésébe, a pedagógiai jelentéseket előkészítésébe, a német kollégák szerveztek kulturális programokat is, melyben közösen vettünk részt. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése