2015. június 28., vasárnap

Danke und auf wiedersehen

Ich besuchte während meines Hospitationsaufenthaltes viele verschiedene Klassen und Klassenstufen. Dabei verglich ich die angewandten Methoden des Deutsch- und Englischunterrichts mit denen, die wir in Ungarn anwenden. Gespräche mit Kollegen und Kindern waren sehr wertvoll, denn durch frühere Besuche an der Schule in Halle, war eine offenere Kommunikation möglich.

Mit Freude nahm ich an Museumsbesuchen mit der Klasse 1c, dem Besuch der Martin- Luther Universität und als Gast zur Englischolympiade teil. Diese aktive Mitarbeit hat sehr zur Motivation der Kinder, aber auch meiner eigenen Motivation beigetragen.
Danke, es war toll mit euch und ich würde mich freuen, euch eines Tages wieder zu sehen. Unsere Schüler in Ungarn lernen mit mehr Freude eure Sprache, weil sie wissen, es gibt Kinder in Halle, die sie beim Lernfortschritt beobachten. Eure Briefe helfen sehr beim Lernen. Also vielen Dank an euch alle.2015. június 25., csütörtök

A mindennapok tükrében


Csoportban, forgószínpadszerűen dolgoznak a gyerekek az órák harmadában, tantárgytól függetlenül.


Az iskolán kívüli foglalkozások tapasztalatait, élményét felhasználják a tanórákon. Például: a múzeumban látott állatok nevét diktálják a német órán. A szív feladatáról látott előadás alapján dolgoznak matematika órán, például a hallott számokat bontják helyi érték szerint.


A tantermekben (a zsúfoltság ellenére) is rend van. A gyerekek szabadon használt eszközöket, játékokat a helyükre teszik.

Előfordul 1. évfolyamon az „üres”, vonalazás nélküli tábla.
A tantermek 20%-a interaktív táblával felszerelt, azokat használják is a pedagógusok minden órán. Kevés a CD vagy DVD lejátszó, a nyelvtanításhoz alig használnak autentikus hanganyagot.
A „munkazaj” nagyon alacsony még testnevelés órán is.
Töltőtollal írnak a gyerekek már az 1. osztályban.
Nem alkalmaznak csoportbontást a nyelvtanulás során.

Csoportbontás van 1. évfolyamon a fejlesztésre is használható órán, ami a pedagógusnak tanítással le nem kötött idejének számít.
A tankönyveke ingyenesek, évekig használják őket (tavaly volt tankönyvváltás), mégis nagyon szép, újszerű állapotban vannak.
A gyerekek gyümölcsöt, zöldséget visznek tízóraira. Van aki az iskolában ebédel, a rászoruló családok gyerekei ingyen étkezhetnek.

A különleges bánásmódot igénylő diákok egyéni fejlesztést is kapnak, illetve heti 5-6 órában a fejlesztőpedagógus a tanteremben egyénileg segíti a kisgyereket a feladatok megoldásában. 2. évfolyamosok esetében ez heti 3-4 óra, a 3-4. évfolyamosok esetében szinte nincs is osztálytermi támogatás, csak külön fejlesztő foglalkozás.

2015. június 24., szerda

Iskolai élet

A halle-i alapfokú iskolában a gyerekek az ismeretek elsajátításához, bevéséséhez, a mérésekhez gyakran használnak különféle játékos eszközöket. Az iskola ellátottsága a mi lehetőségeinket meghaladja, rendelkezésre állnak osztályonként a szükséges eszközök, amelyeket felhasználnak a fejlesztőpedagógiában és a mérésekben is.


 A kiutazásom célja a német nyelv gyakorlása volt, erre munkaközösség-vezetőként nagy szükségem van az óralátogatások szakszerűsége, a németórák és tanárok létszámának megemelkedése miatt. 

 Matematikai, nyelvi, természettudományos, logikai készségek területén a napi gyakorlat része a differenciált eszközhasználat. Többféle „varázsdoboz” is rendelkezésre áll, ezek tartalma eltérő a felhasználás céljához igazodva. Kártyák, képek, dobókockák, fonalak, bábok bonyolult rendszerének tűnik először, de már az első osztályosok is megtanulják, melyik feladathoz milyen eszközökre van szükség, hogyan kell használni. A „játék” eredményét a gyerekek lejegyzik a füzetbe vagy a játék haladási lapjára, így tájékozódhat a pedagógus az egyes kompetenciák szintjéről. A gyerekek központi számítógépes programok segítségével is mérik tudásukat, ezek a programok valamennyi évfolyam és tantárgy esetében elérhetők, használhatók gyakorlásra és mérésre is, az eredményeket tárolja a rendszer.


Az időszak alatt az 1-4 évfolyamokon voltam óralátogatásokon és egyéb programokon jelen, a német nyelv használata folyamatos volt. Előre egyeztetett program szerint vettem részt az iskola életében, ettől a megvalósítás folyamán nem kellett eltérni.

Itt találkoztunk például a LÜK játékkal, melyet a logikus gondolkodás fejlesztésére is tudunk használni. Mi is beszereztünk néhány példányt, a német és az angol tanításában is felhasználjuk azokat.

Testnevelés órán a német gyerekek egy óriás méretű szivárványos kelmével játszottak, amiből kettőt hoztunk haza és nagy örömmel használjuk. A mozgáskoordináció fejlesztésén kívül a csoportkohézió erősítését szolgálja osztálykeretben és délutáni foglalkozások során is. 

Az igazgató asszony és az igazgató-helyettes is fogadott, több pedagógusnál tettem látogatást. Az intézmény bepillantást engedett mindennapjaiba, lehetővé tette a különböző tantárgyak (német, informatika, matematika, testnevelés, rajz, angol) tekintetében a tanórák és az iskolán kívül szervezett intézményi eseményeken való részvételt.

Részt vettem egyéb iskolai programokon is (például osztályértekezletek, angol nyelvi verseny lebonyolítása, projektnap, múzeumlátogatás), így a nyelvi fejlesztésem az aktív nyelvhasználaton keresztül valósult meg. 


Tanításon kívüli időben a kollégák bevontak az órák előkészítésébe, a tanév végi mérések értékelésébe, a pedagógiai jelentéseket előkészítésébe, a német kollégák szerveztek kulturális programokat is, melyben közösen vettünk részt. 

2015. június 23., kedd

Tanulás az iskola falain túl

Halle egyetemi város, kulturális központ, az iskola kihasználja az ebből adódó előnyöket, a tanulás színterét gyakran az iskolán kívülre helyezi. Rendszeresen tartanak projekthetet vagy múzeumpedagógiai foglalkozásokat, ebben segítséget nyújtanak a múzeumpedagógusok és az egyetemisták is. 


A Ludwigsfeld iskola diákjai igen gyakran töltik a napot az iskolától fizikailag távolabb eső helyen, de az iskola programjához kapcsolódó tanulással. Ezek a napok, néha hetek az úgynevezett projektnapok, amire különös gonddal készülnek a tanárok és a gyerekek, a tanultakat a későbbiekben számos tantárgyhoz kapcsolódóan dolgozzák fel.
Június 22. Projektnap a Martin Luther egyetemen és a mezőgazdasági múzeumban.
Az egyetemi látogatás kiemelt eseménye volt ennek az évnek, meghatározó élményt jelentett sok gyereknek. A rendszer alaposan kidolgozott: bejelentkezés után (egy-két évet is kell várni az időpontra) a témát előre egyeztetik a pedagógussal, majd kijelölt kísérőt kap a csoport egy egyetemista személyében, aki segíti a pedagógust. A résztvevők névre szóló belépőkártyát kapnak, rövid tájékoztatót az egyetemről. Az "előadásokat" egyetemisták tartják, akik közösségi munkaként végzik ezt.
Az egyetem
Az egyetem híres oroszlánjai 

A csoportunkat orvostanhallgatók fogadták és a szívről tanítottak. Kipróbálhattuk a sztetoszkópot is!
Visszatérve az iskolába, a tanórákba szervesen beépíti a pedagógus az itt tanultakat.

Látogatás a múzeumban (Haustiermuseum)
Ezután a háziállatokat bemutató múzeumba mentünk. A múzeumpedagógus kidolgozott programja segítette a gyerekek érdeklődésének folyamatos fenntartását, sok ismeretet sajátítottak el, sok érdekességet láttak és ami a legfontosabb, bátran kérdezhettek, elmondhatták véleményüket. Természetesen mindenki tudta, hogy a zebra kivétel a háziállatok közül.

A múzeumlátogatás szervezése néhány héttel korábban megkezdődött, a múzeumpedagógussal megtörtént a részletek pontosítása: látogatás ideje, létszám, célja, feladatok, munkaformák, hogyan illeszkedik a tanítás-tanulás folyamatába. Az iskolában már egy héttel korábban megkezdődött a látogatásra való felkészülés az első osztályosok körében, ráhangolás, ismeretek összegyűjtése, kérdések megfogalmazása. A job-shadowing alatt lehetőség volt személyes tapasztalatokat szerezni a megvalósításról. Múzeumpedagógus munkáját önkéntes egyetemista segítő is támogatta. Téma háziállatok, testfelépítésük, táplálkozásuk volt. A foglalkozást feladatlappal támogatták, ebben új ismeretekkel és kérdésekkel találkoztak a gyerekek. A foglalkozás végén, csoportszinten összefoglalták a tanultakat ellenőrző kérdések segítségével. A folyamat azonban még ekkor nem zárult le. Érdekes volt, hogy a következő írás órán a múzeumban látottak alapján közösen állították össze a diktáláshoz a szóanyagot (állatok neve), a matematika órán az állatok súlya és méreteinek összehasonlítása történt. E tapasztalat ráirányítja figyelmünket arra, hogy a múzeumpedagógiai foglalkozásokat tervezzünk alsó tagozatos gyerekeknek is az új tanévben. Az előkészítés és az eredmények felhasználása más tantárgyak esetében szintén mintául és sok ötlettel szolgál.     
Megjegyzés: a gyerekek magabiztosan és szabályosan közlekednek csoportban a nagyvárosban. Szabálykövetőek, senki nem érintette meg a kitömött állatokat.

2015. június 21., vasárnap

Városnézés Halle, Handel városa

A város ezen a hétvégén a különböző országok - nemzetek találkozóhelye. Nagyszerű alkalom, hogy a családok játékos formában megismerkedjenek távoli, egzotikus országokkal, a gyerekek kipróbálják a vályogvetést, kenyérsütést, ausztrál díszítést és számtalan más érdekes és izgalmas dolgot.

Az egyetem és a történelmi hagyományok is fontos szerepet játszanak a város életében. Megnéztük Giebichenstein várát, a könyvtárat és a múzeumot is. 


2015. június 20., szombat

Mozgáson alapuló tanulás

Az én osztályom, ahol és akikkel a következő hét nagy részét tölteni fogom az 1c.
Az osztályba 19 gyerek jár, vannak köztük élénk, magatartási problémákkal, valamilyen tanulási nehézséggel küzdő és élénk értelmű tanulók is. Többen évet ismételnek, így ők egy évvel öregebbek társaiknál. A pedagógusok számára igazi kihívást jelent olyan órákat szervezni, hogy a tanulók terhelése éppen ideális legyen és egyénileg, a szintjüknek és igényeiknek megfelelő feladatokat oldjanak meg. Az osztályban megszokott a pedagógiai asszisztens jelenléte, aki az egyéni munkáltatást segíti.
Matematika óra - a lépcsőházban:

Közlekedni tanulunk a testnevelés órán (mert hétfőn nagy útra indul a csapat!):2015. június 19., péntek

Halle/Saale - Város a Saale mentén

A nyári szünet igen korán kezdődik Magyarországon, összehasonlítva Sachsen - Anhalt Bundesland általános iskoláival (grundschule). A gyerekek ebben a tanévben július 10-ig járnk iskolába, utána kezdődik a hosszú nyári szünet.

Kihasználva és megvalósítva Erasmus+1 pályázatunk lehetőségeit, a Halle-i partneriskolánkban töltök egy hetet, órát látogatok  és részt veszek a tanárok és diákok mindennapi életében.
Ennek a tevékenységnek  program keretén belül "job-shadowing" a neve, és tényleg szeretném árnyékként követni mentortanáromat, Frau Silvia Roye-t.
Silvia nagy tapasztalattal rendelkezik, tanított középiskolában és alsó tagozaton, mentorként támogatott sok egyetemi hallgatót. Folyamatosan képzi magát, tavasszal angol nyelvi képzésen vett részt Exeterben és legutóbb a speciális igényű gyerekek tanításával foglalkozó kurzusnak volt hallgatója.
Halle és nevezetességeiről itt található néhány információ: Halle honlapja

Vendéglátó iskolám: Grundschule "Am Ludwigsfeld"