2014. november 21., péntekSzakmai beszámoló - Erasmus+ KA1 projekt
                                              Tóth Tibor Győző tanár, megvalósító
Tanulási célú mobilitás, tanárképző kurzuson való részvétel
„Minőségfejlesztés az idegen nyelvek oktatásában és az IKT eszközök használatában a Szent József Katolikus Általános Iskolában” című projekt
Mobilitásom adatai:
Kurzusszervező: Anglolang Academy, Scarborough, Egyesült Királyság; http://www.anglolang.com/
Kurzus címe: Effective use of technology in teaching
Kurzus ideje: 2014.07.21. – 2014.08.01.
Utazási kondíciók: 2014.07.20. és 2014.08.02.
repülő: Budapest – Manchester - Budapest (iskolai szervezés)
vonat: Manchester – Scarborough – Manchester (Anglolang Academy szervezésében)
autó: Kiskunhalas – Budapest – Kiskunhalas (saját szervezés)

Pályázatban nyújtott kiutazói szerepem:
Pályázatírásban: tájékozódás, kurzus kiválasztása, szervezővel kapcsolatfelvétel, folyamatos kommunikáció.
Megvalósításban: kérdőív megküldése a kurzusszervezőnek, biztosítás szervezése, közlekedési és kurzushoz kapcsolódó dokumentáció kezelése, kurzuson aktív részvétel.
Utómunkálatok:
 minőségbiztosítási kérdőív kitöltése, Mobilitási igazolvány, beszámoló elkészítése.
Kurzusszervező:
Anglolang Academy, Egyesült Királyság, független angol nyelviskola, 20 éve vesz részt nemzetközi tanártovábbképzésben. Az iskola nyelvi és módszertani képzésén vettem részt. A kapcsolatfelvételt a koordinátor segítségével a vezető-helyettessel a pályázatírás alatt felvettem. Több elektronikus levelet váltottunk a képzéssel, elhelyezéssel és az utazással kapcsolatosan. Minden kérdésben és probléma megoldásában nagyon nyitottan és segítőkészen álltak hozzá a feladatokhoz. Mindenben segítettek a képzés ideje alatt is és az Europass igazolvány kiállítása során is.
A képzés során két nyelvtanárral voltunk kapcsolatban. Egyikük a nyelvi gyakorlatoknál volt jelen. Másikuk pedig a nyelvi gyakorlatok mellett az IKT eszközök használatával kapcsolatos ismertek átadásában működött közre. Mindkettejük több éves gyakorlattal, ezen belül külföldi országokban töltött gyakorlattal rendelkező, jól felkészült kolléga volt. Segítőkészek, a nyelvi felkészültségi szintre nagyon odafigyelő és ahhoz alkalmazkodó módon közelítették meg az oktatást. Fontosnak érezték a hallgatók tényleges fejlesztését.

Képzés körülményei:
Az akadémia a város központjától nem messze található. Nyugodt, jól megközelíthető helyen. Udvara parkos környezetű, az épületben a két szinten tanulásra alkalmas termek vannak kialakítva 12-14 ember számára. Saját könyvtárral rendelkezik, melyet a diákok mindegyike elérhet. Sok szakkönyv, de egyben digitális anyagok is rendelkezésre állnak nagy mennyiségben. A személyzet a másolásokban, információadásban, programokkal kapcsolatosan mindig készségesen segít, tájékoztat.
A tantermekben interaktív táblák találhatók ezen felül külön informatikai terem is van, melyet a kurzushoz kötődően lehet használni. Az intézmény wifi hálózattal is rendelkezik, azonban ez nem minden tanteremben működött megfelelően.
A továbbképzésem felépítése minden nap hasonló rendszerben történt. A délelőtti időben – 9:00-tól 13:00-ig – nyelvi képzésben vehettem részt. Ez egy nagyobb csoportban történő képzés volt. A résztvevők viszont nem egy időben érkeztek, ezért mindig volt újabb bekapcsolódó illetve távozó is közöttünk. Ekkor szinte mindig tíznél többen voltunk jelen a csoportban. A résztvevők között voltak olaszok, oroszok, finnek, spanyolok, szlovéniaiak, törökök, svájciak. A csoportunkban minden esetben egyedüli magyarként vettem részt.
A délutáni időben – 14:00-16:00 óráig – a kiscsoportos foglalkozásaink voltak megtartva. Ekkor négy társammal vettünk részt az informatikai jellegű képzésen. Ennek nagy előnye volt, hogy szinte mindent ki kellett mindenkinek próbálnia, hiszen jutott idő mindenkire.
A kurzus két hete alatt a képző intézményünk kirándulást is szervezett számunkra két alkalommal.
Az első alkalommal Leeds városában utaztunk. Itt megtekintettük a katonai múzeumot, valamint városnézésen vettünk részt. Az idegenvezetést képzett idegenvezetők tartották, csakúgy mint az első nap délutánján tartott városbemutatót.
A második héten a kirándulást Yorkba szervezték számunkra. Itt a város nevezetességeinek megtekintése mellett volt lehetőségünk szabad programra is. A legfontosabb és legérdekesebb programpont azonban számomra a vasúti múzeum megtekintése volt. Volt szerencsém látni azt a vonatot is, amely a nagysikerű Harry Potter sorozatban is szerepelt.

         
a katonai múzeum Leeds-ben         
 

a vasúti múzeum Yorkban
Szállás:
A képzés során hosfamily-nél voltunk elhelyezve. Ezt az ellátási formát azért is választottam, mert így volt lehetőségem a mindennapi életbe is bepillantani a házigazdáim segítségével. Dean és Dona rendszeresen fogadnak diákokat a képzések során. A lakásuk kb. 25 perces járásra van az iskolától.
Mindenben készségesen segítettek, nagyon igyekeztek az ételekkel kapcsolatosan is a kedvemben járni. Volt szerencsém mindkettőjükkel a munkájukról is beszélni és magam is tudtam segíteni egy alkalommal az elromlott nyomtató megszerelésében.
Nagy örömömre születésnapom alkalmából süteménnyel is megleptek. Az angolok híres sajtját, a cheddart is bemutatták, valamint annak hagyományos fogyasztását is. A konföderációs játékok is ebben az időszakban voltak. Így volt lehetőségem együtt szurkolni és a sportról beszélni Dean-nel. Az ő megértése számomra nehezebb volt, mert nagyon gyorsan beszélt. Azonban így is megértettük egymást.

a szülinapi tortával
Képzés programja:
Délelőtt
9.00 – 10.40 Nyelvi fejlesztés
11.00 – 12.00 Nyelvi fejlesztés
Délután
14.00 – 16.00 Módszertani képzés informatikai technológiák használata a tanítás során
A hétvégén saját szervezésben kirándulást tettünk Whitby-ben és Robin Hood’s Bay-en. A kiránduláson megismerkedtünk a varázslatos hangulatú, korábban csempészettel foglalkozó lakosú kistelepüléssel. Ezután pedig Whitby-ben megismerhettük a nagyhírű ékszereket készítő műhelyeket, a katedrális romjaival és volt szerencsénk tradicionális ételeket fogyasztani a település híres éttermében.
   Robin Hood’s Bay 

 Whitby étterme
  A híres fekete ékkövek

        a katedrális romjai
Csoporttársak:
A délelőtti csoportban átlagosan 12 fő vett részt a képzésben. Életkori összetételünket tekintve a 16 évestől egészen a 50+-ig voltunk jelen. A résztvevők mindegyike néhányhetes képzésre utazott ki hozzánk hasonlóan. Szinte mindannyian az Erasmus+ pályázat keretében voltunk. A csoportunk összetétele azonban állandóan változott, mert nem egy időben érkeztünk. A modulokból álló képzésbe azonban bármikor be lehetett kapcsolódni. Az a téma, amelyet nem tudtunk befejezni a kezdő napon, az a második napon befejezésre került. Nagyon szerencsés volt, hogy egyedüli magyar anyanyelvű voltam a csoportban. Így teljes egészében az angol nyelvi beszéden és gondolkodásmód volt, amire koncentrálnom kellett.


A délutáni órákon azonos módszertani kurzuson lévő társakkal voltam együtt. Mi mindannyian ugyanabból a nyelvi csoportból kerültünk ki. Mivel csak négyen voltunk ebben a csoportban, így inkább egyéni képzésben vehettünk részt. A csoporttársakkal igyekeztünk az egyéni programok során is több időt együtt tölteni, hogy a kiejtést megszokjuk egymástól.
A leggyakrabban használt módszerek a következők voltak: beszélgetés, vita, adatgyűjtés, tapasztalatcsere, kiegészítés, megfigyelés, érvelés stb.
Munkaformák: leggyakoribb a párosmunka volt, de alkalmaztuk a csoportmunkát, valamint az egyéni munkát is. Ezt azonban minden esetben közös megbeszéléssel értékeltü.
Fejlesztett készségek:
hallásértés: tanári, tanulói élő beszéd; hanganyag, filmanyag
olvasás: újságcikk, leírás, plakátok, videó feliratok
beszéd: párbeszédek, vita
írás: szöveg kiegészítés, nyelvtani feladatok
Használt eszközök, anyagok: interaktív tábla, újságok, filmek, térképek, feladatlapok (megkaptuk)
A képző dropbox felületet használt a képzés során. Ehhez mindannyian megkaptuk az elérhetőséget és a jelszót is. Ez a csoportok tantermeihez rendelten volt meg. Itt az összes keletkezett elektronikus anyagot megtalálhattuk és most is megtalálhatjuk.

Képzésen tanultak és hasznosítás:
A délelőtti időben a brit kultúrával ismerkedtünk meg. A nyelvi gyakorlatok során foglalkoztunk az angol nyelv tanulását érintő kérdésekkel, a bevándorlással kapcsolatos gondolatokkal, az oktatás jelenlegi kérdéseivel. Ezen belül vizsgáltuk az európai országokra vonatkozó oktatási rendszereket, oktatásirányítással, szervezéssel kapcsolatos kérdéseket. Hasznos volt ez, mert mint az oktatás szervezeti megvalósításában is dolgozó embernek nekem is nagyon hasznos volt a többi országban való oktatási rendszerekre való rálátás, összehasonlítás.
A nyelvi képzés során a továbbiakban szó volt még a televízió hatásaival és a reklámokról. Megismerhettük a reklámok hatásait, társadalmi véleményformáló és esetlegesen megosztó szerepét is. A témával kapcsolatosan pedig a többi témához hasonlóan feladatlapot töltöttünk ki, melyet közös megbeszéléssel, véleménycserével dolgoztunk fel.
Ugyancsak a képzés részét képezte a Scarborough környékének, valamint a város történetének megismertetése. A megismeréshez kapcsolódóan az irányított kérdésekkel ellátott filmvetítés volt. A kérdésekre adott válaszok után pedig szintén közös megbeszélést tartottunk.
Az utolsó foglalkozások során két nagyszerű témát dolgoztunk fel. Az első az angol humort tartalmazó rész volt. Ennek során az angol humorral kapcsolatos sorozatokat vizsgáltuk a korai filmektől a jelen legsikeresebb sorozatai felé. Megtudhattuk, hogy melyek azok a filmek, melyek jelen pillanatban az elfogadott vagy inkább közkedvelt irányzatot képviselik az angol nyelvű társadalomban.
A másik foglalkozás pedig Charles Dickens életét és munkásságát dolgozta fel. Az angol irodalom egyik nagyszerű alakjának életét, és munkásságát ismertük meg elsősorban az internet anyagait, felületeit használva. Segítve ezzel a hallott szöveg értését és értelmezésének fejlesztését. Az interaktív feladatok és gyakorlatok pedig a technológiai segítséget adták meg a foglalkozás során.
A nyelvi készségek fejlesztése anyanyelvi környezetben számomra nagyon hasznos volt. Ugyanis munkám során elsősorban írott szöveggel találkozom angol nyelven. Így a beszédértés fejlesztése tekintetében kiemelkedő szerepet játszott ez a képzés. Emellett a nemzetközi találkozóink során elsősorban szóbeli kommunikációt folytatunk a partnerekkel. Ebben is nagy segítséget jelentett ez az anyanyelvi közegben megvalósuló felkészítés.
Fontos megjegyezni azt is, hogy a módszerek tekintetében is nagyon hasznos volt a továbbképzés nyelvi része. A párosmunkák, a csoportmunkák, az egyéni feladatok megoldása, mely azután a közös csoportos feladat megoldását erősítette hatékony megerősítést jelentett számomra a hazai oktatási gyakorlatban való módszertaniságom gyakorlásában.
A délutánis foglalkozások során a következő ismereteket szerezhettük meg, illetve gyakorolhattuk:
-          interaktív tábla használata
-          wiki szerkesztése és használata
-          blog szerkesztése és használata
-          a fotobabble, a brainshark, a bubblr és a bookr interaktív programok használata,
-          az internet biztonságos használatával kapcsolatos ismeretek,
-          a különféle prezentációs módszerek tudatos használata.
A képzés leginkább hasznos részét az adta, hogy mindannyian kipróbálhattuk azokat az alkalmazásokat, amelyek a képzés során felmerültek. Fontos megjegyezni azt is, hogy olyan ingyenesen használható alkalmazásokat is megmutattak, amelyeket ugyan magyar nyelven nem érhetünk el, viszont egyszerű angol nyelvi ismeretekkel bárki könnyedén használhatja. Ilyen volt például a dvolver program vagy a fotobubblr alkalmazás.

Jó gyakorlatok bemutatása:
1 Tervezz hétvégi kirándulást!
Életkor: 8-99
Munkaforma: pár/csoportos
Eszközigény: térképvázlat, játékszabály felosztott kérdésekkel, játékleírást tartalmazó mondatok. Papírlap a tervezet elkészítéséhez.
-       A feladat egy hétvégi kirándulást megtervezni úgy, hogy a megfelelő településeket biztosan érintse a kirándulás.
-       A szabályokat dinamikusan lehet alkalmanként változtatni.
-       A kitételeket más-más sorrendben kaphatják meg a játékosok.
-       Meghatározott idő alatt lehet végeztetni a feladatokat.
-       Többféle megoldás lehetséges, viszont nagyon kell figyelni a közlekedési eszközök megválasztására és arra, hogy a költségvetésből ne fusson ki a játékos.
-       Jelentős kommunikációt igényel, hogy a betartandó szabályokat nem lehet megmutatni a többieknek, hanem el kell mondani nekik. Így a megértés után értelmezve tudják beépíteni a megoldásba.
-       Sokban segít a szociális kultúra fejlesztésében, az egymásra figyelés és meghallgatást is nagyban erősíti.
Továbbfejlesztés: A szabályok szigorításával, a megoldások számának csökkentésével a feladatot lehet nehezíteni. Többféle térkép segítségével több lehetséges feladatot lehet adni.
A módszert felnőttekkel próbáltam ki közösségépítés során. Nagyon nagy sikere volt még a szigorúbb feltételek esetén is.
Nehézségek: Az előkészítésnél a különféle feltételek összeválogatásra időigényes feladat.

2 DVOLVER – moviemaker (ingyenesen használható online program, mely segítségével tematizált geget lehet készíteni)
Eszközigény: IKT eszközök, internet
Leírás: az interneten megtalálható www.dvolver.com címen elérhető program, mely segítségével párbeszédes formátumú rövidke filmet lehet készíteni. Játékos dizájnnal ellátva, sokféle beállítási lehetőséget opcionális választással megadva. Az elkészült filmeket el lehet küldeni internet címekre, meg lehet osztani másokkal.
Felhasználási terület:
-       nyelvoktatás során a párbeszédek szerkesztésénél írásos formában való megjelenítésnél,
-       adott témakörben a szakszavak használatával anyanyelvi oktatás esetén a tantárgyakhoz kapcsolva korszerű pedagógiai módszerként,
-       számonkéréshez vagy önállóan, páros formában készített projekt munkák elkészítéséhez,
-       kommunikációs gyakorlatokhoz.
Hátrány: internet-hozzáférést igényel, ezen felül pedig a gépírással kapcsolatos alapismeretek is előnyt jelentenek. Angol nyelven van.
Elérhető eredmény:
-       informatikai írástudás fejlesztése,
-       dizájn és képi kultúra fejlődése,
-       kommunikációs, párbeszédes készség fejlődése,
-       élményszerű pedagógia erősítése,
-       páros munka fejlesztése.

A pályázatban való részvétel számomra a nyelvgyakorláson és szakmai módszertani megerősítésen túl abban is sokat jelentett, hogy a kollégáknak való ismeretátadást is fejlesztette iskolánkban. A saját tapasztalatok megosztása a belső képzések során és a létrehozott blog segítségével a nevelőtestület szemléletformálását is segítette. Egyúttal pedig a nemzetközi képzésekben való részvételre, a külföldön dolgozó kollégák hasonló élethelyzetekben való helytállására is rávilágított.
Remélem, hogy lesz még szerencsém ilyen nemzetközi képzésben ismételten részt venni!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése